Warning: file_put_contents(./cache/data/exchange): failed to open stream: Operace zamítnuta in /home/webs/kosher.cz/htdocs/@default/www/libs/ext/Exchange.class.php on line 30 Warning: chmod(): Operace není povolena in /home/webs/kosher.cz/htdocs/@default/www/libs/ext/Exchange.class.php on line 31 Warning: file_put_contents(./cache/data/weather): failed to open stream: Operace zamítnuta in /home/webs/kosher.cz/htdocs/@default/www/libs/ext/Weather.class.php on line 81 Warning: chmod(): Operace není povolena in /home/webs/kosher.cz/htdocs/@default/www/libs/ext/Weather.class.php on line 82 shabbat שבת | Kosher

שבת

כיצד ניתן לקבל משלוח ארוחות שבת לבית המלון?

משלוחי מארז ארוחות שבת מתבצעים באופן זהה למשלוחים בימות השבוע הרגילים, מסירת המארז מתבצעת לפני כניסת השבת.  על מנת שתוכלו להתמצא בשעות כניסת ויציאת השבת, הכנו בעבורכם עמודה מיוחדת עם לוח זמנים. העמודה נמצאת בצד הימני של הדף. הארוחות יהיו זמינות במקום שהותכם כשעה לפני כניסת השבת. במידה והזמנתם גם / רק ארוחת צהריים לשבת, הארוחה תגיע למקום שהותכם בצהרי יום שישי. אם הצטיידתם בציוד המאפשר לכם חימום אוכל כמו פלטה חשמלית, תוכלו לחמם את הארוחות במארזים שלהם. לצפיה בתפריט השבת לחץ  כאן

על מארז המשלוח יצוינו שם הלקוח, כתובתו ותוכן תכולת מארז הארוחה, פרטים אלו נכתבו על מנת למנוע טעויות בעת המסירה, אנא וודאו שפרטיכם אכן מצויינים על המארז.


pcs

pcs

pcs

pcs

pcs

pcs