צור קשר

SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION, Ltd., společnost s r.o.

Široká 8
110 00 Praha 1
www.kosher.cz
e-mail: info@kosher.cz

בפירוט חשבונית
VAT: 25658832
VAT-EU: CZ25658832
Bank : ČSOB
Account : 0190480833 / 0300

מחלקת מסחר
info@kosher.cz

מחלקת טקסים
Aaron Günsberger
Tel.: +420 603 540 540
aaron@kosher.cz

מחלקת המשק
jirig@kosher.cz