Bohoslužby

Bohoslužby v pražských synagogách

Staronová synagoga

4. 12. pátek začátek šabatu 15.43 hodin
5. 12. sobota VAJIŠLACH 1M 32,4–36,43
hf: Abd 1,1–21
mincha 15.30 hodin
konec šabatu 16.56 hodin

11. 12. pátek 1. den Chanuka
zapalování svíček ▲ a začátek šabatu 15.42 hodin
12. 12. sobota VAJEŠEV 1M 37,1–40,23
hf: Za 2,14–4,7
mincha 15.30 hodin
konec šabatu

2. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲ 16.55 hodin
13. 12. neděle 3. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲
14. 12. pondělí 4. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲▲
15. 12. úterý 5. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲▲▲
16. 12. středa 6. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲▲▲▲
17. 12. čtvrtek 1. den Roš chodeš tevet
7. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲▲▲▲▲
18. 12. pátek 2. den Roš chodeš tevet
8. den Chanuka – zapalování svíček ▲▲▲▲▲▲▲▲
začátek šabatu 15.43 hodin
19. 12. sobota MIKEC 1M 41,1–44,17; 4M 7,54–8,4
hf: 1Kr 7,40–50
mincha 15.30 hodin
konec šabatu 16.57 hodin

25. 12. pátek začátek šabatu 15.46 hodin
26. 12. sobota VAJIGAŠ 1M 44,18–47,27
hf: Ez 37,15–28
mincha 15.30 hodin
konec šabatu 17.01 hodin

1. 1. pátek začátek šabatu 15.52 hodin
2. 1. sobota VAJECHI 1M 47,28–50,26
hf: 1 Kr 2,1–12
mincha 15.40 hodin
konec šabatu 17.07 hodin

V sobotu šachrit (ranní modlitba) od 9 hodin.
Každé pondělí, čtvrtek a na Roš chodeš šachrit od 6.30 hodin.
Každý všední den maariv (večerní modlitba) od 19.30 hodin.

Vysoká synagoga

Ve všední dny šachrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin,
mincha (odpolední modlitba) ve 14.00 hodin.

Jeruzalémská synagoga

11. 12. pátek předvečer Chanuka 15.30 hodin

Bohoslužby se konají každou sobotu od 9 hodin.
V pátek večer se zde (mimo uvedený den) bohoslužby nekonají.


Španělská synagoga
Bejt Praha

Každý pátek kabalat šabat od 18 hodin.

Bejt Simcha
(Mánesova 8, Praha 2)
V pátek 11. 12. od 18 hodin v Pinkasově synagoze se koná Kabalat šabat
a zahájení svátku Chanuka.

V úterý 15. prosince od 19 hodin se koná na ŽOP ve 3. patře
Chanuková oslava s kulturním programem a občerstvením.

Kabalat Šabat každý pátek od 18 hodin.