Šábes

Potřebujete dodat Šábesové menu k Vám do hotelu?

Forma a pravidla Meal Boxu fungují stejně, pouze dodávka je uskutečněna delší dobu před samotnou páteční večeří. Sobotní oběd je dodán taktéž spolu s páteční večeří. Host si otevře celý Meal Box a nechá jej v ohřevném zařízení temperovat na potřebnou teplotu. Po návratu ze Synagogy si jej nechá vyjmout a může jej konzumovat. To samé platí i se sobotním obědem, kdy pokrmy, které mají být teplé, se ohřívají již od pátečního večera.

Šábesové menu naleznete zde.

Na samotné krabici uvádíme jméno hosta, číslo pokoje, složení Meal Boxu, datum a čas. To vše pro lepší orientaci a aby Meal Box našel svého adresáta.


pcs

pcs

pcs

pcs

pcs

pcs