Cateringové služby

Slovo catering pochází z anglického výrazu to cater = stravovati (se), tedy jedná se o stravování. Protože toto slovo vyvolává především představu závodní jídelny, ujalo se spíše anglické pojmenování.

Pod pojmem catering se rozumí stravování venku, a to jak pod širým nebem (v případě zahradních slavností) nebo v prostorách, které nedisponují vlastním zázemím pro přípravu a podávání jídel a nápojů.

Může se pak jednat o prostory historické či moderní budovy, které s potřebným vybavením poskytují zázemí pro pořádání školení či konferencí, přičemž všechny tyto prostory je třeba si pronajmout. S tím stejně jako s výběrem odpovídajícího místa Vám rovněž rádi pomůžeme. Nebo má objednavatel k dispozici vlastní prostor – nejčastěji firemní jednací sály.

Společenské události (eventy) mají svá vlastní pravidla, z nichž některá se dodržují odedávna. Proto zde uvádíme charakteristiky základních typů společenských setkání, která souvisejí s cateringem. Mohou Vám pomoci při volbě vhodné akce a komunikaci s naším obchodním oddělením.

Francouzsky BANQUET je slovo, které má pravděpodobně svůj původ ve francouzském slově la banc, lavice. Výrazem banket se dnes označuje společné stolování při mimořádných, oficiálních nebo slavnostních příležitostech, při kterých se jídla a nápoje podávají sedícím hostům. Při moderním banketním stolování byly lavice nahrazeny židlemi a stoly, kdysi zvané tabule, zase daleko praktičtějšími kulatými banketními stoly.

Z pohledu hosta musíme počítat s tím, že při banketech je v mnoha případech předepsán společenský oblek nebo smoking.

Tento klasický způsob stolování se liší od ostatních forem následujícími prvky:

  • hosté sedí u společenské tabule (banketových stolů) podle zasedacího pořádku;
  • je nutné zajistit větší počet obsluhujících na vysoké odborné úrovni;
  • podává se předem dohodnuté menu, jednotné pro všechny osoby, s případnými obměnami pro vegetariány nebo dietami (bezlepková aj.), které je třeba oznámit předem.
KOKTEJL je společenská akce organizovaná dopoledne nebo odpoledne, s jednodušší formou pohoštění, provozně a ekonomicky je méně náročná. Trvá asi dvě hodiny.

Po stránce gastronomické má akce charakter svačiny. Podává se zúžený sortiment chuťovek, obložených chlebíčků a dezertů s širší nabídkou nápojů.

Základní znaky koktejlu jsou:
  • bufetové a nápojové stoly se zpravidla nepoužívají;
  • pokrmy se upravují a nabízejí tak, aby nebylo nutné používat talířů a příborů;
  • obsluha podává pokrmy z podnosů a mís, sortiment se v průběhu akce již nedoplňuje.
Slavnostní občerstvení formou RAUTU se uskutečňuje zejména při větších akcích ve večerních hodinách. Raut je vhodné pořádat pro společnost s více než 30 osobami. Slovo raut je přejatý výraz z anglického slova rout. Tato společenská událost slouží k navázání kontaktů co největšího počtu lidí. Hlavní konzumace probíhá samoobslužným způsobem u bufetových a nápojových stolů, jídlo se konzumuje ve stoje. Ve výjimečných případech na přání klienta je možné použít jako součást rautu další místnost s možností sezení.

Akci zpravidla předchází „welcome drink", česky uvítací přípitek, nabízený z podnosů obsluhou při příchodu hostů.

Oproti banketu má raut několik výhod:

  • bohatší výběr jídel a nápojů;
  • úspora obsluhujícího personálu a jeho bezprostřední kontakt s hostem;
  • větší příležitost k vzájemnému poznání hostů. Tento typ akce má většinou přátelský, neformální charakter.

ZAHRADNÍ SLAVNOST; občerstvení, které se poskytuje zpravidla rautovou formou. Pro všechny hosty by mělo být připraveno sezení. Při odpoledním programu je vhodnější hudba k poslechu, večer hudba k tanci. Součástí programu mohou být různá společenské, kulturní a sportovní vyžití. Úspěch těchto akcí je závislý na počasí. Při dlouhodobém plánování pohoštění v přírodě je proto vhodné zajistit náhradní prostory a odpovídající variantu akce pro případ nepříznivého počasí. Vhodným místem pro pořádání slavností pod širým nebem jsou zahrady, parky, terasy, altány a atria.